درباره خاوران سازه
شرکت خاوران سازه در سال 1380  و با زمینه فعالیت ساختمانی، راه سازی و تاسیساتی تاسیس گردید و پروژه های مختلفی را در تهران و تبریز در طول سالیان فوق انجام داده است که پروژه مسکن مهر 1240 ، پل روگذر دانشگاه، پارک ولیعصر و ساختمان اصلی شهرداری تبریز، پارک طوبی، بزرگراه 76 متری سعید آباد و مدارس 15 کلاسه و ... در تبریز را می توان نام برد.
ویژگی بارز شرکت خاوران سازه اتمام سریع پروژه ها در زمان کمتر از زمان مقرر پیش بینی شده می باشد که مثال بارز آن پل سه سطح شهید باکری  در طول 8 ماه و 2 ماه زودتر از زمان پیش بینی شده می باشد.

۱۳۹۴/۸/۱۶